Tuesday, December 17, 2013

dari mana datangnya Syiah?
it might a be short post. tapi aku harap ia berguna. 

Presiden Iran telah memanggil ke semua Ulama Sunnah dan Syiah, bertujuan untuk mengetahui perbezaan di antara mereka. Ke semua Ulama Syiah menghadirkan diri, tetapi seorang Ulama Sunnah tiba sedikit lewat berbanding Ulama Sunnah yang lain-lain. Ulama Sunnah tersebut berjalan sambil mengepitkan kasutnya di celah lengannya. Ulama Syiah memandang kehairanan sambil berkata, “Kenapa kamu mengepitkan kasut kamu begitu?” Ulama Sunnah itu menjawab, “Saya terdengar bahawa semasa zaman Rasulullah SAW, Syiah gemar mencuri kasut.” Ulama Syiah menjawab,“MANA ADA Syiah semasa zaman Rasulullah SAW?” Ulama Sunnah seraya berkata, “Jadi perdebatan kita telah tamat. Kesimpulannya, DARI MANA datangnya agama kamu?”
-Sheikh Ahmed Deedat-

No comments :